دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 7-174 (تابستان 1401) 
ارائه الگوی دفاع هوشمند سایبری از زیرساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 89-120

مهدی رحمتی لارهنگ؛ محمد مهدی نژادنوری؛ مرتضی طالبی؛ حسین اسکندری


الگوی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در نظام حاکمیتی بین‌المللی فضای سایبر

صفحه 147-174

محمدرضا حسینی؛ مهراب رامک؛ محمدرضا مرادی؛ محمد بابک؛ محمدهادی عبادی